Bees & Trees

100 jaar vrijeschool

100 jaar geleden werd de eerste vrijeschool opgericht. En meer dan ooit is dit een wereldwijd

groeiende en zoemende schoolbeweging. Om dit te vieren is internationaal door Waldorf-100

het thema Bees & Trees gekozen en worden wereldwijd feestelijke acties voorbereid om in

2019 een lint van bijenbomen te planten. Ook in Nederland!

 

Kinderen zijn de zaden van de toekomst

De verbondenheid van kinderen met de natuur is doorslaggevend voor onze toekomst. Bees & Trees wil – via natuurervaringen – bewustzijn en enthousiasme opwekken. Als zoemend hart van ons ecosysteem verdienen de bijen en haar insectenvriendjes onze bijzondere aandacht. Zonder hun bestuiving van wilde planten en onze voedselgewassen wordt de toekomst op aarde onleefbaar.

 

Bij-les en bijenbomenbossen 2019-2024

We zijn in 2016 al begonnen. Alle scholieren zaaiden samen 38.000 m2 éénjarig bloemenzaad.

In 2018 hebben we samen 50.000 m2 meerjarig inheems bloemenzaad gezaaid.

 

Wat doet Bees & Trees in 2019?

In 2019 start ons 5-jarige Bees & Trees programma met bij-les over wilde bijen en hun

insectenvriendjes. Een preview van het programma:

1.      In het voorjaar zaaien we bijenbomen met leerlingen. Elke school ontvangt zaadjes voor verschillende soorten bijenbomen. De bomen groeien natuurlijk groter – eerst in de klas, later in de schooltuin - totdat we ze over een paar jaar kunnen planten in bijenbomenbossen in de buurt.

2.      In de zomer organiseren we bijenfestivals met de vrijescholen met allerlei educatieve- en crowdfunding activiteiten.

3.      In het najaar planten we bijenbomenbossen: zaden, bollen, struiken en bomen gaan de grond in! We maken een bijenoase waar bijen voedsel kunnen vinden. Maar ook een plek die inspireert tot natuurbewustzijn en onderlinge verbondenheid. Een plek voor een les of een lezing in de buitenlucht, een midzomerfeest of een stiltewandeling.

 

Via kennis, spel en activiteiten in elk seizoen dragen we structureel bij aan natuurverbondenheid en een gonzende bijenwereld voor de komende 100 jaar!

 

Steun Bees & Trees

Sommige families hebben hun educatieve wortelstelsel generaties lang in de vrijescholen.

Sommige gezinnen zijn nieuw en beginnen hun boompje pas net op te zetten. We dromen

allemaal van een gezonde aarde waarin onze kinderen als zaden van de toekomst opgroeien

tot verbonden mensen.

Samen kunnen we ons eeuwfeest laten zoemen. Om het bijenbomenbos te laten groeien zoeken

we ouders, tantes, ooms, opa’s en oma’s die Bees & Trees willen steunen. Met jullie steun kunnen we dit programma ontwikkelen, bij-les geven op vrijescholen en meerdere bijenbomenbossen planten.

 

Sponsor worden of  aftrekbare schenking doen? Neem contact op met sonne@bijenoase.nl

Bedrijven van ouders die sponsor worden, bieden we een bloeiend sponsorpakket!